Fener-Balat Yenileme Projesi

Türkiye'de kamu ve özel sektör ortaklığıyla yapılan ikinci yenileme projesi olan Fener-Balat Yenileme Projesi, İstanbul'un Tarihi Yarımadası Fener ve Haliç arasında kalan ve sur üstünde bulunan toplam yaklaşık 80.000 metrekarelik alanı kapsıyor. Fatih Belediyesi önderliğinde geliştirilen Fener-Balat Yenileme Projesi ile fiziki yapıların yenilenmesi ve çevresel şartların iyileştirilmesi, kültürel ve tarihi mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Çalık Gayrimenkul'ün yüklenici firma olarak görev aldığı yenileme projesinde; alanın potansiyeline uygun biçimde şehirle entegrasyonu sağlanırken, Fener-Balat bölgesinin karakteristik dokusu bozulmadan nitelikli bir yaşam merkezi olarak canlandırılması planlanıyor.