Değerli Paydaşlarımız,

İnşaat ve gayrimenkul sektörü, Türkiye’nin yirmi birinci yüzyıldaki en önemli büyüme alanlarından biri olduğu gibi bugün de oluşturduğu katma değer ve istihdam olanaklarıyla dünyadaki tüm ülkeler için ayrı bir öneme sahiptir. Çalık Grubu inşaat sektöründeki köklü deneyimi, marka değerinin verdiği güç ve hayata geçirdiği birçok proje ile sektörde güvenilir ve sağlam bir konum edinmiştir. Bu doğrultuda bölgemizde ve Türkiye’de daha fazla büyüme potansiyeline sahip olan sektörü dikkatle takip ediyor ve bu alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Çalık Gayrimenkul şirketimiz, Çalık Grubu’nun topluma değer katma ilkesi doğrultusunda girişimci projeleriyle tarihe, kültüre, mimari dokuya duyarlı, yüksek standartlı iş ve yaşam alanları inşa ediyor.

Dünyanın önemli ticaret merkezlerinden ve dev metropollerinden biri olan İstanbul’un tarihi ve kültürel kimliğini yansıtan gayrimenkul projeleriyle gelişimini sürdürmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda hızla artan nüfusa, büyüyen ticaret hacmine ve gelişen ekonomiye en iyi şekilde karşılık verecek planlama ve teknik çözümleri içeren projeler üretiyoruz. Mimari tarzın ise tarihi kültürle modern anlayışı en iyi şekilde harmanlayacak formatta olması gerektiğini biliyor ve projelerimizde bu karmaşık süreci başarıyla yönettiğimize inanıyoruz. Türkiye’de kamu ve özel sektör iş birliğiyle geliştirilen ilk kentsel yenileme projesi Taksim 360’ı, bu hedef kapsamında örnek bir proje olarak geliştirdik. Proje ile tarihi önemi yüksek bölgede fiziki yapıların yenilenerek çevresel şartların iyileştirilmesini, kültürel ve tarihî mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını ve bölgenin karakteristik dokusu bozulmadan nitelikli bir yaşam merkezi olarak canlandırılmasını hedefliyoruz.

Çalık Gayrimenkul ile kentsel yenileme, ofis, konut ve ticaret alanında doğaya saygılı, tarihi dokuya uyumlu, kente değer katan büyük ölçekli projeler geliştirmeye devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Ahmet Çalık
Yönetim Kurulu Başkanı